*

Kern van het christendom verschuift naar zuiden

Het was ergens in de jaren negentig dat het NOS Journaal melding maakte van een bisschoppenconferentie in Rome. Het bijzondere was niet het thema dat besproken werd (ben ik ook al lang vergeten), maar het feit dat voor het eerst in vele eeuwen er een meerderheid aan niet-blanke bisschoppen in het Vaticaan aanwezig was. Dat werd nieuws geacht en terecht! Want er doet zich in de Wereldkerk al langere tijd een markante verschuiving voor; de Kerk van Jezus Christus in zijn rooms-katholieke en protestantse gedaante is niet langer primair een blanke, westerse aangelegenheid. De meerderheid van de christenen heeft tegenwoordig een bruine, zwarte of ook gele huidskleur.

Cultuur

meer ‘Cultuur’

advertentie