*

Geloven, los van het naturalisme?

In het Nederlands Dagblad hebben enige tijd geleden artikelen over 'ideologie' en 'identiteit' gestaan. Onder ideologie kan worden verstaan een geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de samenleving. Met identiteit bedoelt men het eigene van zichzelf, van een groep of een organisatie. Het is de vraag of identiteit zonder ideologie of een ideologie zonder identiteit kan bestaan. Wat moeten we met de gedachte, die ik in deze krant tegenkwam dat we pas werkelijk christen kunnen zijn als we ons aan de ideologie ontworstelen? Moet dit uitlopen op een afkeer van een 'gereformeerde ideologie'?

advertentie