Vormgeven aan een lokaal diaconaal reveil

'Kinderschoenenwerk', zo typeerde een diaken het lokale diaconale werk van zijn gemeente. Maar, voegde hij eraan toe, dat wat in de kinderschoenen begint, gaat later op grotere voet verder. Lokaal diaconaat - de steun vanuit kerken aan mensen in nood in eigen stad of dorp - krijgt nieuwe mogelijkheden. Nieuwe initiatieven en overlegstructuren komen als paddenstoelen uit de grond. Er worden eerste stappen gezet, maar het echte werk moet nog beginnen. Wat staat de kerken te doen? Deze bijdrage levert een rondblik en een recept.

Cultuur

meer ‘Cultuur’