Werk omstreden Vermaning te zien

Aanhangers van Tjerk Vermaning pleiten voor zijn eerherstel, met een expositie van de vondsten van deze amateurarcheoloog. Vermaning deed in de vorige eeuw stof opwaaien met vondsten uit de prehistorie.

Cultuur

meer ‘Cultuur’