*

Downton Abby in de polder: Een eeuw Van Limburg Stirums op Het Spijkerbosch

Kastelen, havezaten en buitenplaatsen zijn oases van de geschiedenis. Vele zijn nog in particulier eigendom. Wie wonen daar? En hoe houden zij dit historisch erfgoed in stand? Vandaag: de Van Limburg Stirums op Het Spijkerbosch.