Ander mensbeeld nodig om dieren te rehabiliteren

Onder dieren is wellicht het meest activistische boek tot nog toe van de filosoof Ton Lemaire. Eerder schreef hij meer beschouwende boeken als Filosofie van het landschap en het bij tijd en wijle spirituele Met open zinnen. In Onder dieren keert hij zich tegen menselijk gebruik en vooral misbruik van dieren. Mensen vergeten dat ze zélf dieren zijn, aldus Lemaire. Het is hoog tijd om onze ethische horizon te verbreden.‘In de westerse cultuurgeschiedenis is van meet af aan gedacht dat er geen gradueel, maar een essentieel verschil tussen mens en dier bestaat, een discontinuïteit’, schrijft Lemaire. ‘Mensen hebben zichzelf dus in de wereld de hoogste positie toegekend. In de joods-christelijke traditie zijn ze zichzelf gaan zien als de bekroning van de schepping, want ze zouden zijn geschapen naar “Gods evenbeeld en gelijkenis” en daarom zouden ze ook over de dieren mogen “heersen”.’

Cultuur

meer ‘Cultuur’