Film: 'Nu verandert er langzaam iets' - Werken aan herstel van oude pijn

‘Nu is het anders, nu verandert er langzaam iets.’ Het zijn de laatste woorden die klinken nadat je als kijker 1 uur en 3 kwartier lang mensen de revue hebt zien passeren die werken aan zichzelf. Of dit nu in de vorm van therapie of training of toespraak is.

Cultuur

meer ‘Cultuur’