De resultaten van de stijlfoutenwedstrijd van Hans Werkman | Nederlands Dagblad

De resultaten van de stijlfoutenwedstrijd van Hans Werkman

Zes weken geleden liet ik onder het motto ‘De beste breister’ tien stijlfouten uit Nederlands Dagblad en Trouw op u los. 57 inzenders hebben de gevallen steekjes opgeraapt. Ze maakten samen 106,5 fouten, dat is gemiddeld 1,9 per inzender. Het peil stijgt. Vergelijk maar met de soortgelijke opgave van 2017: 79 inzenders met gemiddeld 2,8 fouten, en van 2018: 66 inzenders met gemiddeld 3 fouten. Of waren de opgaven gemakkelijker?