Lettergrepen Hans Werkman: Mijn gedichtenkast met zo’n zeshonderd ruggetjes blijft voorlopig onaangetast | Nederlands Dagblad

Lettergrepen Hans Werkman: Mijn gedichtenkast met zo’n zeshonderd ruggetjes blijft voorlopig onaangetast

Een mens moet zijn bezit beheren. Dat geldt nu mijn boeken. Ik bind mijzelf aan drie criteria om boeken nog te houden: wat wil ik herlezen? wat heb ik nodig om na te slaan? wat is mij te dierbaar? Dit is mijn tweede grote afschaf. In 2005 ging er al veel de deur uit van Bilderdijk, Hermans, Wolkers, Mulisch, Carmiggelt.