Kerkvrijwilligers speelden grote rol bij integratie van eerste generatie arbeidsmigranten

De tentoonstelling ‘50 jaar arbeidsmigratie in Nederland’ legt de verhalen van de migrantenpioniers vast. Het waren vooral vrijwilligers uit kerken die voor hun belangen opkwamen en hen wegwijs maakten in Nederland.

Cultuur

meer ‘Cultuur’