De Gereformeerde Kerken maakten theologisch een revolutie door in de tweede helft van de vorige eeuw. Toonaangevend waren de theologen Kuitert, Wiersinga en den Heyer. De theoloog Ben Ipenburg schreef een grondig leesverslag van de ontwikkeling van deze theologen zoals die blijkt uit hun eigen boeken. Dat betekende tienduizenden bladzijden lezen. Het is hem gelukt om eenvoudig en kort uiteen te zetten wat deze mensen hebben gedacht en geschreven. Kuitert noemt hij uiteindelijk een Ietsist – er is nog wel Iets, maar niet zoiets als een gereformeerd God. Wiersinga benoemt hij als een maatschappelijke engagist en Den Heyer als een vrijzinnige zonder de ballast van wat kerkelijk en dogmatisch moet en hoort. Het krachtige van dit boek is dat de theologen zelf veel aan het woord komen en dat de eigen stem van de schrijver zeer bescheiden blijft. Een enkele maal komt zijn eigen waardering naar boven in woordkeus als ‘dat is mooi’ of ‘en dat valt een beetje tegen’. Wie nog eens op een rij wil hebben hoe de gereformeerde kerk haar gereformeerde God verloor kan hier goed terecht.

beeld

Boeken

meer ‘Boeken’