Een kauw gaat dood en vliegt weg | Nederlands Dagblad

Een kauw gaat dood en vliegt weg

Het mooiste van L.H. Wiener vind ik zijn verzamelde stukjes die ergens in de Twentse dagbladpers verschenen. Als hij zo’n column inleverde, voegde hij er altijd een brief voor de hoofdredacteur aan toe, en die briefjes waren nog mooier, spits geformuleerd, ironisch, van man tot man. Wiener is nu 75 jaar en publiceert al vanaf 1966. Lang werden zijn boeken nauwelijks gerecenseerd. Maar zijn stukjes in die krant werden gevreten. En dus uiteindelijk gebundeld. Dat bracht de omslag. Ik kan dat boek niet terugvinden in mijn kast en zie nu in dat ik het te vroeg heb weggedaan.

beeld