Een ruitje ingooien, een nieuw ruitje inzetten | Nederlands Dagblad

Een ruitje ingooien, een nieuw ruitje inzetten

De jaren zestig. Door het Zeeuwse dorp fietst een zonderling, Ko de Vos, midden veertig, maar ook kind gebleven. Hij krimpt ineen als jongens hem naroepen dat zijn pet scheef staat. Hij verlangt naar zijn paradijs: een sigaartje roken, op de kermis een pluchen beer kopen voor zijn berenverzameling, en vooral: stamboomonderzoek in archieven.