Tegen het comfortchristendom

Een zeker man had een vijgenboom is een aanklacht tegen het comfortchristendom. Het gaat over christenen die trouw elke zondag naar de kerk gaan maar zich in hun hart niet hebben overgegeven aan Gods genade. Monica Nieuwenhuijse verpakt die boodschap in het verhaal van drie mensen.