*

Weinig oecumenisch gesprek

De artikelen in deze bundel gaan vooral over spirituele en praktische aspecten van het christelijk geloof. Een boek dat zo lijvig en zwaar is dat je een ketter er een flinke klap op zijn hoofd mee zou kunnen geven: dat is de opstellenbundel Spirituele oecumene.