Als een katholiek en een protestant de geloofsbelijdenis van Nicea uitleggen | Nederlands Dagblad

Als een katholiek en een protestant de geloofsbelijdenis van Nicea uitleggen

Zeg je ‘ik’ of zeg je ‘wij’ als je het geloof belijdt? Dat hangt ervan af. Bij de Twaalf Artikelen zeggen we ik. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Geloven is een persoonlijke zaak, een belangrijk accent in het protestantisme. Wat is jouw enige troost, vraagt de catechismus. De geloofsbelijdenis van Nicea begint met wij: wij geloven in één God. Zo stond het er oorspronkelijk in het Grieks. In het Latijnse westen is men al gauw overgegaan op het enkelvoud en zo wordt deze belijdenis nog steeds gezongen in de misviering: credo in unum deum.