De bekeringskracht van een wonderverhaal in de tijd van de Republiek

Katholieken in de Republiek vormden geen gesloten, eenvormige groep. Ze waren net zo divers als de gereformeerden van nu. Maar op het sterfbed wilden ze allemaal het sacrament der stervenden ontvangen.