Barth volgens Graafland en Velema

Theologen uit de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Bond schreven veel over Karl Barth. Hun opinie lieten ze vooral bepalen door theologen uit Kampen en van de VU.