Vers 16: Plagiërende Markies de Canteclaer van Barneveldt

Zojuist verschenen: de verzamelde poëmen van Marten Toonder. Jazeker, op naam. Niet langer varen de verzen onder de vlag van Querulijn Xaverius Markies de Canteclaer van Barneveldt in deze verzameling, aangelegd en toegelicht door Dick de Boer en Klaas Driebergen. De auteurs wijzen erop dat Marten Toonder vlak na de oorlog gedichten onder zijn eigen naam schreef, die ook publiceerde (bijvoorbeeld in De Groene Amsterdammer) en ze pas veel later liet plagiëren door de bekakte markies.

Boeken

meer ‘Boeken’