De zonden van Bernhard

Gerard Aalders schreef opnieuw een boek over prins Bernhard. De prins was inhalig, egocentrisch, gierig, bekrompen, omkoopbaar en corrupt, stelt de uitgesproken dwarse historicus.