Apollonius van Tyana: concurrent van Jezus van Nazareth?

Hoe uniek is Jezus? Er zijn meer verhalen van rondtrekkende wijsheidsleraars en wonderdoeners zoals Jezus tijdgenoot Apollonius van Tyana. Diens levensbeschrijving doet denken aan wat het Nieuwe Testament beschrijft.

Boeken

meer ‘Boeken’