Ellendig voor schrijvers, gunstig voor de lezer

Voordat dichter Willem Kloos en zijn Tachtigers de Nederlandse literatuur met harde hand opschudden, was daar weinig anders te beleven dan het gekeuvel op rijm van dominees die in hun vrije uurtjes de pen ter hand namen, zo wil het cliché. Het aloude beeld van de negentiende eeuw als een literaire bejaardensoos is nog immer wijdverbreid.

Boeken

meer ‘Boeken’