Geloof: Mystiek, moet dat nou?

Met mystiek lijkt de protestantse traditie weinig te hebben. De ervaring van eenwording met God zou het onderscheid tussen Schepper en schepsel laten vervagen en zou rieken naar werkheiligheid.