*

Geloof: Tips voor invulling kerkdienst

Waar zal ik zondag over preken? piekert een predikant. Elders staat in het kerkblad: Volgende week is het zondag Laetare.

advertentie