*

Geloof: De Bijbel en de schemering van de mensheid

Het woord man zou ontstaan zijn uit ma-noah, Noach van het water. Dat soort vermoedens zijn karakteristiek voor het boek van Tjarko Evenboer, De wereldwijde vloed.