Geloof: Ethiek vóór of ván de gemeente?

Henk Bakker, bijzonder hoogleraar geschiedenis van het baptisme aan de VU wil zich de komende jaren richten op het thema gemeente-ethiek.