Non-fictie: Beelden en indrukken van Beatrix

Beelden en indrukken van het leven en de regering van koningin Beatrix trekken de komende maanden over het tv-scherm en de krantenpaginas. Maar die beelden en indrukken zijn lang niet altijd volledig of op feiten gebaseerd.