*

Geschiedenis: Fascinerende onzin

De Verheven Geschiedenis biedt geen geschiedschrijving en verheven is het ook al niet. De auteur is anoniem, onbetrouwbaar en schijnheilig. Klaas Wierenga las gefascineerd.

Boeken

meer ‘Boeken’