Geloof: Het leven is Christus

Anders dan veel andere christelijke ethici werkt Bonhoeffer vanuit het kader dat de wereld de met God verzoende wereld is. En in onderscheid met seculiere ethici veronderstelt hij dat het goede leven niet een norm of een principe is, maar een persoon: Jezus Christus zelf.