Non-fictie: Bijzonder Project Parkwijk: Suzanne

Dat apartheid niet werkt is in Zuid-Afrika bewezen. Dat geldt niet alleen voor een gekleurde bevolkingsgroep, maar ook voor een bepaalde sociale laag die apart wordt gezet. Dat is in de jaren zestig onder meer in Haarlem geprobeerd. Hoe dit ging en uiteindelijk mislukte, wordt duidelijk uit dit relaas van binnenuit.