Filosofie: God moet passen in een theorie

Volgens de atheïst Herman Philipse mag je pas in God geloven als het Godsbestaan kan concurreren met natuurwetenschappelijke theorieën. Hij schreef een omvangrijke kritiek op het geloof in God.

Boeken

meer ‘Boeken’