Non-fictie: Ik, filosoof, vertrouw de rede wel/niet

Een brede kijk op de filosofie, dat biedt het handzame boek Hoe denkers denken. De auteurs, twee promovendi aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit in Amsterdam, geven door middel van tien interviews met Nederlands filosofen een aardige inkijk in de huidige stand van de filosofie.

Boeken

meer ‘Boeken’