*

Verbond : best belangrijk

Verbond en doop dat thema is een grondtoon in het gereformeerde leven. Niet alleen in de theologie, maar ook in het pastoraat. Het is interessant om te lezen hoe een theoloog die zelf niet tot de gereformeerde wereld behoort, maar er wel dicht bij staat, dit onderwerp benadert.

advertentie