Tweeduizend jaar kerkmuziek

Gregoriaans, lutherse liederen, Geneefse psalmen, piëtistische liederen, motetten, Iona, Taizé, Opwekking. In de kerk wordt een bont repertoire gespeeld en gezongen. Hoe is dat zo gekomen? Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen eeuwen voorgedaan? De Haagse cantor-organist Arie Eikelboom geeft antwoorden op deze vragen in een serie boeken: Hymnologie.

Boeken

meer ‘Boeken’