*

Het heiligste van alle boeken

,,Niets ter wereld weegt op tegen de dag dat het Hooglied aan Israël werd gegeven. Want alle boeken uit onze traditie zijn heilig, maar het Hooglied is het heiligste van alle boeken.'' Met deze woorden bepleitte rabbi Akiva in 95 na Christus dat het Hooglied in de canon van het Oude Testament thuis hoorde.