Jozef! Wat een rechtvaardige is dat!

Kerstboodschap heet het nieuwe boek van de New Yorkse dominee Tim Keller. Hij behandelt zorgvuldig de mensen rondom de kribbe. En juist daardoor valt er al snel een gat: waar is Jozef? Of … doet Jozef er eigenlijk niet toe in het kerstverhaal?Het gat blijkt al bij de inhoudsop­gave. Na een hoofdstuk over Messiaanse profetieën uit de Hebreeuwse Bijbel, volgen de moeders van ­Jezus, de vaders van Jezus, de wijzen, Maria, de herders, Simeon – en dan als sluitstuk een samenvattend hoofdstuk over ‘de leer van Kerst’. Jozef is de vergeten held van Kerst. Tenminste, in de protestantse traditie. Bij de rooms-katholieken is Jozef een echte held, een patroon van de kerk. Paus Franciscus hield zijn in­tredepreek als bisschop van Rome op 19 maart 2013 – de dag van het hoogfeest van Sint-Jozef. De paus ging in op de zorgzaamheid van Jozef voor zijn vrouw en zijn Zoon – zorgzaamheid voor de kérk dus, in de katholieke opvatting, waar Maria symbool staat voor de kerk en Christus uiteraard als Heer van de kerk. De link naar Petrus is dan snel gelegd. ‘Zeker’, zei de paus, ‘Jezus Christus heeft Petrus macht verleend, maar om wat voor macht gaat het dan? Op de drievoudige vraag van Jezus aan Petrus over de liefde volgt de drievoudige oproep: weid mijn lammeren, hoed mijn schapen. Vergeten we niet, dat de ware macht de dienst is, en dat ook de paus, om zijn macht te kunnen uitoefenen (...) een voorbeeld moet nemen aan de deemoedige en concrete door het geloof vervulde dienst van Jozef.’

Boeken

meer ‘Boeken’