De mens in het verhaal van God

God geeft de mens een plaats op het podium van de wereldgeschiedenis. Op dat podium gebruikt de mens de Bijbel als een script dat ruimte biedt voor improvisatie, schrijven theologen in een nieuw boek over Schriftverstaan.