Boek kort: Debatten over God en wereld. Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix - Aurelius Augustinus