De hertaling van een eeuwenoud lijdenslied vereist concentratie | Nederlands Dagblad

De hertaling van een eeuwenoud lijdenslied vereist concentratie

‘’t Is middernacht’ is een lijdenslied van Amerikaanse oorsprong. Het vertolkt het verdriet van Jezus in de hof van Getsemane. Maar het klinkt behoorlijk ouderwets. Herdichten van het lied is een zaak van concentratie, inspiratie, heroverwegen, advies vragen en schrappen. Hans Werkman zette zich ertoe.

advertentie