Boek kort: Gezien en gehoord. Gods grote en verrassende plan met ons leven - Simon de Visser