Boek kort: De heidense wortels van het vroegkerkelijk belijden