De eenmansreligie van Robert Haasnoot

Met de godsdienst van zijn jeugd heeft hij niets meer. Maar atheïst is schrijver Robert Haasnoot nooit geworden. ‘Hoe zit het tussen u en God?’ - ‘Heel goed.’