Luister naar

Enthousiast geschreven dogmatiek

Nieuws
Aan dogmatiek kleeft dikwijls een stoffig imago: een vorm van theologische hersengymnastiek die plaatsvindt in ivoren torens. Niet iets waar de meeste gemeenteleden zich mee bezighouden. Daar moet verandering in komen, zo bedachten de auteurs van Dogmatiek voor iedereen.
Martin Boon
donderdag 24 maart 2016 om 12:09
Almatine Leene en Wim Markus
Almatine Leene en Wim Markus Dick Vos

Wim Markus en Almatine Leene weten een geloofsleer op een toegankelijke en zelfs aantrekkelijke wijze te presenteren. QR-codes naar filmpjes, verwijzingen naar Bijbelgedeelten, een casus als verheldering, verdiepende stof en leestips zijn met symbolen aangegeven. Ze wisselen de toegankelijk geschreven lopende tekst af en dragen zo bij aan de levendigheid. Bepalender nog voor de aantrekkelijkheid is de inhoud. Voortdurend zoeken de schrijvers naar verbindingen met de actualiteit. Zo beginnen ze een uitleg met een citaat van presentatrice Bridget Maasland, maken ze een uitstapje naar de De Da Vinci Code (2003) of komen met een spiegelverhaal van Toon Tellegen.

‘Als iets een dogma wordt genoemd, betekent dat niet dat daarmee de gesprekken ophouden. Het dient als een hulpmiddel om erover te spreken, niet als een stok om mee te slaan’, aldus de inleiding. Zoals te doen gebruikelijk bij een geloofsleer is er ruim aandacht voor de Bijbel, God, Jezus Christus, de Heilige Geest, de mens, de kerk en de toekomst. Daarnaast ruimen de auteurs plek in voor hoofdstukken over het karakter van geloven, acht argumenten om te geloven, schepping en wetenschap, Gods verkiezing en menselijke keuze en bidden.

Wim Markus is emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Eerder was hij werkzaam bij en voorzitter van de HGJB, een jeugdorganisatie binnen de PKN. Almatine Leene werkt als onderzoeker aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Ook is ze daar predikant in de Nederduits Gereformeerde Kerk. Haar promotie in 2013 zorgde voor de nodige beroering in haar kerkgenootschap, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Vanuit de godsleer bepleitte ze de openstelling van ambten voor vrouwen. Opvallend genoeg gaan de auteurs in dit boek volledig voorbij aan deze kwestie. Onder ‘ambtsdragers in de kerk’ reppen ze met geen woord over het geslacht van de drager van het ambt. Ze lijken zich er niet aan te willen branden. Een ander heet hangijzer kunnen ze onmogelijk links laten liggen, namelijk het al dan niet instemmen met homoseksuele relaties. Daarbij laten ze in het midden wat hun opvatting is. Christenen verschillen hierover van mening, zo geven ze aan.

Jammer is dat andere religies en niet-gelovigen er wat bekaaid van afkomen. Onder het kopje ‘andere godsdiensten’ gaat het over de uniciteit van het christelijk geloof. Moslims komen ter sprake als ze bekeerd zijn tot het christendom, de auteurs vergelijken de Koran en de Bijbel en er is de vraag of alle niet-christenen verloren gaan. Gezien de huidige context, met verschillende religies die naast elkaar leven, had enige richting in de omgang met andersdenkenden niet misstaan. In zijn algemeenheid is het duo nauwelijks te betrappen op opvallende of afwijkende standpunten. Het gaat bij deze dogmatiek dan ook niet om het poneren van nieuwe stellingen voor de eigen achterban. Gemeenteleden bereiken en hen enthousiasmeren, dat is de opzet van de auteurs. Ze zijn er uitstekend in geslaagd. De fraai vormgegeven geloofsleer kan bovendien goed fungeren als handvat bij (belijdenis)catechese. ¦

Dogmatiek voor iedereen. Weten wat je gelooft

Almatine Leene en Wim Markus, uitg. Jes!, Zoetermeer 2016. 221 blz. € 19,90

+ inderdaad, een geloofsleer voor iedereen

+ fraaie opmaak en actuele voorbeelden

+ auteurs uit verschillende kerken

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Piet van Midden over het land dat hij liefheeft: 'Israël is een droom die nachtmerrie kan worden'

Predikant en universitair docent Piet van Midden is vaak meer thuis in Israël dan in Nederland. 'Hier neem ik soms een verkeerde afslag of ken een plaatsnaam niet. Dat overkomt me in Israël nooit.'

Afbeelding

Hoe het koloniale verleden doorwerkt in het heden

Nederlands kolonialisme had niet alleen gevolgen voor landen en volken ver weg, maar veranderde ook de Nederlandse samenleving. De bloei van een havenstad als Middelburg was onlosmakelijk met slavernij verbonden, terwijl iemand als Abel Tasman, uit het Groningse Lutjegast, bij..

Afbeelding

De vitale stem van Rushdie

In zijn nieuwe roman Victoriestad keert Salman Rushdie met een sprookjesachtig verhaal terug naar zijn geboorteland India. Rushdie had het manuscript net voltooid toen hij afgelopen zomer werd neergestoken en het zicht aan één oog verloor.

Afbeelding

Eleanor Catton is terug met een ecothriller

Eleanor Catton schreef met Het woud van Birnam een spannende ecothriller, waarin de paden van een miljardair en een activistisch tuinderscollectief kruisen.

Afbeelding

De debuutroman van een vluchtelingenkind. 'Ik ben een geprivilegieerde versie van mijn moeder'

Journalist Maral Noshad Sharifi was vier jaar toen ze Iran met haar moeder ontvluchtte. In haar debuutroman Citroeninkt onderzoekt ze wat een vluchtervaring doet met een kind.

Afbeelding

Een geur van vuilnis en uitwerpselen maakte de kathedraal van Antwerpen letterlijk adembenemend

Prostituees rondom de kerk, lijklucht in de kerk, honden op het altaar: de kathedraal van Antwerpen deed denken aan de tempel die door Jezus gereinigd werd. ‘Slijk, vuilnis, bedorven water, geronnen bloed en uitwerpselen.’