Luister naar

Enthousiast geschreven dogmatiek

Nieuws
Aan dogmatiek kleeft dikwijls een stoffig imago: een vorm van theologische hersengymnastiek die plaatsvindt in ivoren torens. Niet iets waar de meeste gemeenteleden zich mee bezighouden. Daar moet verandering in komen, zo bedachten de auteurs van Dogmatiek voor iedereen.
Martin Boon
donderdag 24 maart 2016 om 12:09
Almatine Leene en Wim Markus
Almatine Leene en Wim Markus Dick Vos

Wim Markus en Almatine Leene weten een geloofsleer op een toegankelijke en zelfs aantrekkelijke wijze te presenteren. QR-codes naar filmpjes, verwijzingen naar Bijbelgedeelten, een casus als verheldering, verdiepende stof en leestips zijn met symbolen aangegeven. Ze wisselen de toegankelijk geschreven lopende tekst af en dragen zo bij aan de levendigheid. Bepalender nog voor de aantrekkelijkheid is de inhoud. Voortdurend zoeken de schrijvers naar verbindingen met de actualiteit. Zo beginnen ze een uitleg met een citaat van presentatrice Bridget Maasland, maken ze een uitstapje naar de De Da Vinci Code (2003) of komen met een spiegelverhaal van Toon Tellegen.

‘Als iets een dogma wordt genoemd, betekent dat niet dat daarmee de gesprekken ophouden. Het dient als een hulpmiddel om erover te spreken, niet als een stok om mee te slaan’, aldus de inleiding. Zoals te doen gebruikelijk bij een geloofsleer is er ruim aandacht voor de Bijbel, God, Jezus Christus, de Heilige Geest, de mens, de kerk en de toekomst. Daarnaast ruimen de auteurs plek in voor hoofdstukken over het karakter van geloven, acht argumenten om te geloven, schepping en wetenschap, Gods verkiezing en menselijke keuze en bidden.

Wim Markus is emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Eerder was hij werkzaam bij en voorzitter van de HGJB, een jeugdorganisatie binnen de PKN. Almatine Leene werkt als onderzoeker aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Ook is ze daar predikant in de Nederduits Gereformeerde Kerk. Haar promotie in 2013 zorgde voor de nodige beroering in haar kerkgenootschap, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Vanuit de godsleer bepleitte ze de openstelling van ambten voor vrouwen. Opvallend genoeg gaan de auteurs in dit boek volledig voorbij aan deze kwestie. Onder ‘ambtsdragers in de kerk’ reppen ze met geen woord over het geslacht van de drager van het ambt. Ze lijken zich er niet aan te willen branden. Een ander heet hangijzer kunnen ze onmogelijk links laten liggen, namelijk het al dan niet instemmen met homoseksuele relaties. Daarbij laten ze in het midden wat hun opvatting is. Christenen verschillen hierover van mening, zo geven ze aan.

Jammer is dat andere religies en niet-gelovigen er wat bekaaid van afkomen. Onder het kopje ‘andere godsdiensten’ gaat het over de uniciteit van het christelijk geloof. Moslims komen ter sprake als ze bekeerd zijn tot het christendom, de auteurs vergelijken de Koran en de Bijbel en er is de vraag of alle niet-christenen verloren gaan. Gezien de huidige context, met verschillende religies die naast elkaar leven, had enige richting in de omgang met andersdenkenden niet misstaan. In zijn algemeenheid is het duo nauwelijks te betrappen op opvallende of afwijkende standpunten. Het gaat bij deze dogmatiek dan ook niet om het poneren van nieuwe stellingen voor de eigen achterban. Gemeenteleden bereiken en hen enthousiasmeren, dat is de opzet van de auteurs. Ze zijn er uitstekend in geslaagd. De fraai vormgegeven geloofsleer kan bovendien goed fungeren als handvat bij (belijdenis)catechese. ¦

Dogmatiek voor iedereen. Weten wat je gelooft

Almatine Leene en Wim Markus, uitg. Jes!, Zoetermeer 2016. 221 blz. € 19,90

+ inderdaad, een geloofsleer voor iedereen

+ fraaie opmaak en actuele voorbeelden

+ auteurs uit verschillende kerken

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Hij raakte in opspraak en zijn nieuwste roman overtuigt niet: Michel Houellebecq is het kwijt

Schrijver Michel Houellebecq raakte in opspraak door uitspraken over omvolking en zijn rol in een pornofilm. Onlangs verscheen zijn nieuwe roman in vertaling, maar die kan zich niet meten met Houellebecqs eerdere werk.

Afbeelding

Tom Schepers en de Heilige Graal: 'Christenen leven tussen D-day en V-day'

Hoe kom je van zelfverlossing tot genade? 'Door loutering', zegt de jonge theoloog Tom Schepers. Vier jaar was hij protestants pionier in Aalst. Zijn handen schreven een boek, met verrassend scherpe zinnetjes.

Afbeelding

Deze historica schreef een boek over de Reformatie in de Lage Landen dat veel protestanten zal verbazen

Aan de vooravond van de Reformatie van 1517 was de kerk 'vitaal en veelzijdig', meent historica Christine Kooi. Ze noemt de Reformatie in de Lage Landen een ongenode gast uit Wittenberg, die vroeg kwam en lang bleef.

Afbeelding

In deze geschiedenis van zwangerschap komt de kerk er niet best vanaf - en terecht

Trudy Dehue schreef een belangrijk boek over zwangerschap. Eeuwenlang bemoeiden pastoors en priesters zich met zwangere vrouwen. 'De anti-abortus- of pro-lifebeweging doet er goed aan naar haar uitgangspunten te kijken.'

Afbeelding

Wie bepaalt wat 'normaal' is?

'Normaliteit' deed dankzij de uitvinding van de statistiek tweehonderd jaar geleden haar intrede in de Europese en Angelsaksische geneeskunde, fysiologie, psychologie, sociologie en criminologie. Dit had kwalijke effecten, stelt Sarah Chaney (1978).

Afbeelding

De strijd om de ruimte wordt maar geen echt gevecht

We kunnen niet zonder ruimtelijke ordening, een visie die op het niveau van de landelijke overheid wordt ontwikkeld. Dat maakt Jozef Keulartz heel duidelijk. Maar hij had wel scherper positie mogen kiezen.