Het was zo bitter, bitter koud (en dus lazen we W.G. van de Hulst)

In oktober 1969 viel het laatste nummer van het eens zo populaire protestants-christelijke gezinsweekblad De Spiegel op de mat. Journalist Ben van Kaam schreef indertijd in Trouw dat dit ‘het einde van het gezellige christendom’ betekende.

Boeken

meer ‘Boeken’