Van 't Sant kreeg overal de schuld van

De meeste biografieën beginnen met een inleiding waarin de biograaf iets vertelt over het waarom van het boek en de moeilijkheden bij het schrijven ervan. Sytze van der Zee doet dat ook in zijn biografie van François van ‘t Sant.