Kort: 400 jaar Groninger theologie in het publieke domein