‘God als stakeholder’

‘BAM!’ staat in witte chocoladeletters op de roodgekleurde voorflap. De ondertitel is niet minder pretentieus: ‘een wake-up call voor kerk, werk en samenleving’. En inderdaad, het is een prikkelende combinatie: ondernemen en het evangelie.