Kort: Fabrice de Bassecourt - priester en dominee.