*

Griet Op de Beeck: alwéér een vrouw die eindelijk gaat 'leven'

Het boekenweekgeschenk van Griet Op de Beeck, Gezien de feiten, heeft alles. Het is grappig, snel en eindeloos triest.