Marten Toonder als catechisant

In 1988 komt Marten Toonder op zolder een oud catechisatieschriftje tegen. Jazeker, hij was ooit in de leer bij de Heer. Hij schrijft: ‘Ik ging in die tijd iets aan het geloof doen, want mijn moeder vond dat het bij de opvoeding hoorde. Zelf was ze helemaal niet kerks, maar ze had voorvaderen die “leraaren in de doopsgezinde bediening” waren, en zoiets schept verplichtingen.’